Špeciálne výškové práce

Tvorba web stránok

Vytvorenie web stránky pre spoločnosť, ktorá sa zaoberá výškovými a čistiacimi prácami. Zadaním pri tvorbe grafickej podoby bolo vytvorenie prehľadnej a dizajnovo výraznej web stránky. Stránku sme programovali s prihliadnutím na zásady SEO, ktoré bolo významnou požiadavkou klienta.

Funkčná stránka: www.specialneprace.sk

Klient

Procleaning