Mikrostránka registrácia Sagitta

Tvorba web stránok

Vytvorenie mikrostránky za účelom registrácie klientov do newslettra a súťaže o značkové slnečné okuliare pre nadnárodnú spoločnosť Sagitta. Zadaním pri tvorbe grafickej podoby bolo vytvorenie dizajnovo príťažlivej a responzívnej web stránky. Web stránka v sebe ukrýva systém na zbieranie e-mailových adries a kontaktov odberateľov newslettra. Systém v presných intervaloch rozposiela newslettre, ktoré sú vytvorené priamo v administračnom rozhraní web stránky.

Klient

Sagitta