Matrix Brokers

Tvorba web stránok

Vytvorenie web stránky pre finančnú spoločnosť. Pri tvorbe grafickej podoby stránky sme kládli dôraz na zameranie spoločnosti a stránku sme prispôsobili retailovej klientele. Pri programovaní stránky sme na požiadanie klienta dbali na maximálnu kompatibilitu so staršími internetovými prehliadačmi.

Klient

Matrix Brokers