The Wine

Corporate identity

Návrh vínnej etikety pre spoločnosť Víno Nitra. Zadaním bolo vytvoriť modernú vínnu etiketu s výraznými, sýtymi až neónovými farebnými prvkami na čiernom podklade, ktorá by upútala zákazníka na prvý pohľad. Súčasťou bolo vymyslieť aj názov pre novú kolekciu vín. Názov sme zvolili The Wine. Názov je v anglickom jazyku a spája v sebe dve slová The wine a win. Slovo The wine v slovenčine znamená víno a slovo win znamená úspech alebo výhra, vyhrať. Obe slová sú v logotype odlíšené rôznymi typmi písma, ktoré vzájomne kontrastujú.

Klient

verejná súťaž