Prezentečný stojan Niko

Printové materiály

Vytvorenie prezentačných materiálov systému riadenia funkcií (osvetlenie, vykurovanie, atď.) v rodinnom dome pomocou dotykového zariadenia nainštalovaného na stene alebo pomocou smartfónu. Prezentačné materiály boli určené na výstavu Coneco.

Klient

Promiprojekt