Pro Alpin

Corporate identity

Vytvorenie loga, vizitiek, hlavičkového papiera a reklamných predmetov pre rakúsku spoločnosť, ktorá sa venuje prácam vo výškach a umývaniu okien. Logo je zložené zo znaku a názvu spoločnosti. Znak predstavuje výškovú budovu s množstvom okien. V názve Pro Alpin sú prepojené písmená r a l, čím sa vytvára pomyselný výťah alebo plošina na umývanie.

Klient

Pro Alpin Austria