Opticbay

Corporate identity

Vytvorenie loga pre portál Opticbay, ktorý ponúka značkové optické pomôcky. Portál zároveň združuje množstvo slovenských optík na jednej web stránke. Zadaním bolo vytvoriť ľahko zapamätateľné a hravé logo s prímorskou tematikou, ktorá evokuje priateľský prístav.

Klient

Sagitta