Leták Hollen

Printové materiály

Vytvorenie letáku pre spoločnosť, ktorá sa venuje oblasti zabezpečovania kvality dodávaných dielov v automobilovom priemysle. Grafika letáku je moderne a dynamicky riešená a vystihuje poslanie spoločnosti.

Klient

Hollen