K-one

Corporate identity

Vytvorenie loga a vizitiek pre spoločnosť, ktorá sa zaoberá poradenskými službami v oblasti podnikania a riadenia. Logo je dynamické a štylizovaným spôsobom znázorňuje písmeno K z názvu spoločnosti.

Klient

K-one