Juventour

Corporate identity

Vytvorenie loga, hlavičkového papiera a obálok pre cestovnú kanceláriu Juventour. Logo je spojením znaku a hravej typografie. V znaku je zelený vták ako symbol lietania. Evokuje cestovanie a dobrú náladu.

Klient

Juventour