Matrix Brokers

Corporate identity

Vytvorenie loga, vizitiek a reklamných predmetov pre finančnú spoločnosť. Logo je zložené zo znaku a názvu spoločnosti. Znak pozostáva z odtlačku ruky, ktorá má v strede mapu Slovenska. Znak pôsobí priateľsky a pozitívne a symbolizuje podanie pomocnej ruky. Naopak písmo vyjadruje dôverihodnosť, ktorá je pre finančnú spoločnosť patričná.

Klient

Matrix Brokers