Bremen

Corporate identity

Vytvorenie loga a vizitiek pre spoločnosť, ktorá vykonáva revízie, opravy, servis a montáž výťahov. Logo je veľmi jednoduché a pritom vystihuje zameranie spoločnosti.

Klient

Bremen