Mikrostránka akcia Sagitta

Vytvorenie mikrostránky k zľavovej akcii pre spoločnosť Sagitta

Projekt EUKE

Vytvorenie web stránky pre projekt rekonštrukcie priestorov PHF EU.

Libra váhy

Vytvorenie grafiky web stránky pre spoločnosť Libra váhy