Mikrostránka Transitions

Vytvorenie mikrostránky k akcii pre spoločnosť Sagitta

Špeciálne výškové práce

Vytvorenie web stránky pre spoločnosť Procleaning

Mikrostránka registrácia Sagitta

Vytvorenie mikrostránky na registráciu do newslettra a súťaže pre spoločnosť Sagitta

Strojbal

Vytvorenie grafiky web stránky pre spoločnosť Strojbal

Matrix Brokers

Vytvorenie web stránky pre spoločnosť Matrix Brokers

Bremen

Vytvorenie web stránky pre spoločnosť Bremen