Plagát proti obchodovaniu s bielym mäsom

Vytvorenie vizuálu nekomerčnej kampane do súťaže OSN

Vizuál kampane na zľavovú akciu

Návrh vizuálu reklamnej kampane na zľavovú akciu

Bigboard Durex

Návrh kreatívneho konceptu bigboardu

Motivačná súťaž Funny FREELUX

Vytvorenie herného plánu a nálepiek k motivačnej súťaži

Brožúra S Slovensko

Návrh brožúry pre leasingovú spoločnosť S Slovensko

Vizuál kampane k spotrebiteľskej súťaži

Vytvorenie vizuálu reklamnej kampane k spotrebiteľskej súťaži