Slovenský futbalový zväz

Návrh loga pre Slovenský futbalový zväz

Engul

Vytvorenie corporate identity pre spoločnosť Engul

K-one

Vytvorenie corporate identity pre spoločnosť K-one

Matrix Brokers

Vytvorenie corporate identity pre spoločnosť Matrix Brokers

Blue Tatras

Vytvorenie loga pre slovenský fanklub Manchester City