EU JAHWF

Vytvorenie corporate identity pre projekt EU JAHWF

Pro Alpin

Vytvorenie corporate identity pre spoločnosť Pro Alpin

Opticbay

Vytvorenie loga pre portál Opticbay

Juventour

Vytvorenie corporate identity pre cestovnú kanceláriu Juventour

The Wine

Návrh vínnej etikety pre spoločnosť Víno Nitra

Bremen

Vytvorenie corporate identity pre spoločnosť Bremen